CINTES CREUADES

Cintes creaudes mida infantil i mida jove/adult/a.
Hi ha cintes calentones i cintes pensades pel bon temps.

Rentar a 30º